Yazdır
PDF

Namaz, dînin direğidir

Namaz, dînin direğidirKalender Baba, Gelibolu’yu nurlandıran bir Allah adamı.

Bu zâtı sevenlerden biri, onu ziyâret için bindi katırına, düştü yola…

Ama bir mola yerinde kaçtı hayvanı.

O ıssız yerde bineksiz kalakalmıştı…

Çâresizdi!..

Ellerini açıp;

“Yâ Rabbî! Kalender Baba hürmetine bana yardım et” diye yalvardı.

O esnâda, hayvanının ileriden geldiğini gördü.

Hem de Kalender Baba getiriyordu hayvanını.

Gözlerine inanamadı…

Sevinçle onlara doğru koşarken kayboldu mübârek zât.

Hayvanına binip geldi Gelibolu’ya.

Bu zâtın huzûruna çıkıp yoldaki hâdiseyi anlatmak isterken, eliyle “sus” işâreti yaptı mübârek.

Ardından;

“Unutma, her yardımı yapan yalnız Allahü teâlâdır” buyurdu.

● ● ●

Bu zât, bir sohbetinde;

“Namaz, dînin direğidir. En mühim ibâdet namaz kılmaktır. Zâten Müslüman, beş vakit namazını, vaktinde kılan insandır” buyurdu.

Cemaat;

“Namaz kılmayan kişinin îmânı gider mi efendim?” dediklerinde; mübârek zât;

“Hiçbir özrü olmadığı hâlde, yâni bile bile kılmayan ve kılmadığına da üzülmeyenin îmânı gidebilir. Nitekim Peygamberimiz aleyhisselâm; ‘Namaz kılmayan insanın, İslâmiyetten nasîbi yoktur’ buyuruyor” dedi.