ABDÜLLAH BİN MES’ÛD

“radıyallahü anh”: İslâma gelenlerin altıncısıdır. Genç iken îmân etdi. Kur’ân-ı kerîmi ve çok hadîs-i şerîf ezberledi. İki kerre Habeşe ve Medîneye hicret etdi. Bütün gazâlarda ve Yermük muhârebesinde bulundu. Cennetle müjdelendi. 32 [m. 651] senesinde vefât etdi. Bakî’dedir.

3, 95, 268, 439, 440, 447, 628, 641, 644, 787, 993, 1077, 1185.

« Lügât'a Git