Bizim Sayfa

Kibirli adamın feci sonu!..

Kibirli adamın feci sonu!..Şirvan’da doğan Abdülmecid Şirvani hazretleri; Tokat’ta mütevazı bir hayat sürer, insanları irşat ederdi.

Bir gün bu şehre makam sahibi biri gelir. İnsanlar, ziyaretine gidip “Hoş geldiniz” derler.

Ancak adam kibirlidir.

Asık suratla sorar ki;

“Bu şehrin ahâlisi bu kadar mı?”

“Evet” derler.

“Başka kimse yok mudur?”

“Takva sahibi bir zat var ki pek dışarı çıkmaz, ilimle uğraşır” derler.

Adamın sinirleri gerilir!

“Gidin, zorla getirin ki cezasını yanınızda vereyim, beni karşılamamak neymiş, ona göstereyim” der.

Onlar der ki:

“Lâyık olan, sizin ona gitmeniz ve elini öpüp duasını almanızdır.”

O, daha da hiddetlenir!

“Tamam, yarın gideyim de cezasını vereyim” der.

Onlar bunu duyar.

Bu zata koşarlar ve “Efendim, çok zalim biridir. Gitmezseniz, size zarar verebilir” derler.

Büyük veli, onlara;

“O bize değil, kendine zarar verir” buyurur.

Ertesi gün olur.

Adam kibirle çıkar yola. Bu “Allah dostu”nun dergâhına gidecek, onu cezalandıracaktır güya.

Ancak tersi olur.

Zira atı huysuzdur.

Kendisi gururludur.

At huysuzlanıp adamı yere vurur. Bir “Allah adamını” uğratmak isterken zarara, tepetaklak olur.

Kendi girer mezara.

İşe giderken niyeti düzeltmelidir

İşe giderken niyeti düzeltmelidirHer sabah evden çıkarkan; Müslümanlara iyilik, yardım ve nasihat yapmayı, kalbinden geçirmelidir…

 

Sual: Evinin, çocuklarının nafakasını kazanmak için evinden çıkan, işine giden bir kimse, evden çıkarken nasıl niyet etmelidir?

Cevap: Konu ile alakalı olarak Kimyâ-i se’âdet kitabında buyuruluyor ki:

“Bir kimsenin dünya ticareti, ahiret ticaretine mani olursa, bu kimse bedbahttır, zavallıdır. Bir çömlek almak için, altın kupa verene ne denir? Dünya, saksı parçası gibidir. Hem kıymetsizdir, hem de çabuk kırılır. Ahiret ise, altından kupa gibidir ki, hem çok kıymetlidir, hem de dayanıklıdır, kırılmaz. Hatta hiç tükenmez. Dünya ticaretinin ahirete yaraması ve Cehenneme sürüklememesi için, çok uğraşmak lazımdır. İnsanın sermayesi, dini ve ahiretidir. Bu sermayeyi kaptırmamak için, çok uyanık olmak lazımdır. Dinini kayırmak isteyenler, her sabah şöyle niyet etmelidir ki, kendisinin, evlat ve ailesinin rızkını kazanmak, onları kimseye muhtaç bırakmamak, Allahü teâlâya rahat ve temiz ibadet edebilmek, ahiret yolunda yürüyebilmek için, vazifeme gidiyorum demelidir. O gün Müslümanlara iyilik, yardım ve nasihat yapmayı, kalbinden geçirmelidir. Namazda kusur edenlere, günah işleyenlere, emr-i ma’rûf yapmalıdır. Böyle niyet eden bir tüccar, bir memur, bir muallim, bir hakim ve bir subay, vazifesini yaptığı kadar, hep sevap kazanır. Onun her işi, ibadet olur. Dünyada kazandığı şeyler de, caba olur.”

***

Sual: Anası, babası günah işleyen bir kimse, bunlara doğruyu söyleyip nasihatte bulunması gerekir mi?

Cevap: Anası, babası günah, haram işleyen bir kimse, bunlara bir kere nasihat eder. Anası, babası kabul etmezlerse, susar, onlarla münakaşa etmez, sadece onlara dua eder.

***

Sual: Bir baba, çocuğunu din bilgilerini öğrenmesi için zorlayabilir mi, buna babanın hakkı var mıdır?

Cevap: Çocuğun, Kur’ân-ı kerimi, edebleri ve farzları, haramları, ehl-i sünnet itikadını öğrenmesi için babası ikrah eder, zorlar.

***

Sual: Malına zarar verilen kimsenin, zarar veren kişinin malına zarar yapma hakkı var mıdır?

Cevap: Konu ile alakalı olarak Mecellenin 19. Maddesinde deniyor ki:

“Birine zarar vermek ve zarar yapana karşılık olarak zarar yapmak caiz değildir.” Mubah olan işler de, başkasına zarar verirse, caiz olmaz. Malı çalınan bir kimse, hırsızın veya başkalarının malını çalmaya hak kazanmaz.

“İşte ağabeyine yardım eden genç!..”

“İşte ağabeyine yardım eden genç!..”Akşam döndüğümde kendi kendime “Yarın Mustafa Amca’yı ziyaret edeyim” diye düşündüm…

 

Yardım için çağrılan evde, yere düşüp kendi başına kalkamayan Mustafa Amca’nın koluna girerek sandalyesine oturtup birkaç kelime de hoşbeş ettikten sonra okumak üzere yanıma aldığım Türkiye gazetesini kendisine takdim ettim.

“Okursunuz” dedim.

“Zahmet etme, sen oku gazeteni” filan dediler ama “ben yine alırım” diyerek bıraktım. Yanında dua ettim “Allah yardımcınız olsun” dedim. O da bana çok teşekkür etti… Veda ederek ayrıldım.

Diyalize mi giriyordu neydi, kolları serum ve iğne enjekte izi ile morarmıştı. Hatta bir kolunda da serum ve iğnenin rahat takılması için bekletilen bir de kateter vardı.

Cumartesi günü meçhul komşuma bu yardımı yaptıktan sonra işime gittim. Akşam evime döndüğümde de kendi kendime “Yarın gidip Mustafa Amca’yı bir ziyaret edeyim” diye düşündüm. Ertesi gün pazar sabahı kahvaltı yaparken minarelerden bir sala sesi geldi.

“Hayırdır acaba kim vefat etmişti?”

Sala bittikten sonra imam efendi mahallemizden Mustafa Amca’nın ismini söyleyince bir tuhaf oldum. İnanamadım bir türlü. Çünkü ben onu dün sabah yerden sandalyeye kaldırdığımda yüzünde ölüm emaresi gibi bir bitkinlik, solgunluk filan yoktu.

Ama ölümün ne zaman nerede nasıl geleceğini bilen var mıydı?

Öğleye doğru sokağın alt başından al bayrağa sarılı bir tabut geldi. Evin önüne getirildi.

Meğer Mustafa Amca emekli komisermiş… Kim bilir yurdumun hangi dört bir yanında görev yaptı? Hiç evlenmemiş. O teyze de galiba alt katta oturan yengesiymiş.

Hep korkar çekinirmiş Mustafa Amca “uyursam bir daha uyanamam” diyormuş. Nitekim o gün de uyumuş ve bir daha uyanamamış!..

O apartmanda kim kalıyor, başka hangi yakınları var bilmiyorum ama o gün kapıdan içeri girerken kapıda gördüğüm ayakkabısı ile terliği öylece duruyordu. Bu resim beni çok etkiledi… Bir koca dünyadan bir terliğini bile götüremiyorsun işte… Neyin kavgası bu?

O gün yerden sandalyesine oturttuktan sonra kendisine dua etmiştim. Hiçbir yere gidemeyen, yatağından kalkamayan Mustafa Amca’ya gazetemizi de okuması için bırakmıştım.

Ertesi gün de vefat haberini alınca bir tuhaf oldum. Cenaze namazına katıldım. Fatiha’sını okudum… Aradan bir hafta kadar zaman geçmişti. Perşembe sabahı o teyze beni görünce tanıdı. Yanında beyi de vardı. Ona beni göstererek “İşte ağabeyine yardım eden genç buydu” dedi ve bana teşekkür ettiler. Allah mekânını Cennet eylesin.

Murat Dirlik-İstanbul

"Onlar, pek cömerttirler"

“Onlar, pek cömerttirler”“Her asırda, ümmetimden önde gelen kimseler vardır. Onlar, insanların arasında en çok mazeret kabul eden ve affedenlerdir…”

 

Ahmed bin Muhammed el-A’rabî hazretleri evliyânın büyüklerindendir. Cüneyd-i Bağdadî’nin sohbetinde bulundu. 341 (m. 952) senesinde Mekke’de vefât etti. Rivâyet ettiği hadîs-i şerîfte, Peygamber Efendimiz (sallallahü aleyhi ve sellem) “Ey müminler! Eshâbıma kötü söz söylemeyiniz Allahü teâlâya yemin ederim ki, sizden biriniz Uhud Dağı kadar altın sadaka verse, bu sadakanın sevâbı Eshâbımdan birisinin iki avuç hurma sadakasının fazîletine ulaşamaz. Hattâ bunun yarısına da ulaşamaz” buyurdu.

Ebû Sa’îd bin A’rabî buyurdu ki: “Eğer ârife, devamlı dünyâda kalacaksın denilseydi, üzüntüsünden ölürdü. Cennet ehli için de, sizler Cennetten çıkacaksınız denilseydi, onlar da üzüntülerinden ölürlerdi… Dünyâ, bir an önce oradan çıkmakla güzel, Cennet onu istemek ve orada devamlı kalmakla güzel olur.”

“Bütün vakitler Allahü teâlânındır. En iyi vakit, Allahü teâlânın râzı olduğu vakittir.”

“Hüsranda kalanların en kötü durumda olanı; yaptığı iyi amelleri halka gösteren ve şah damarından daha yakın olan Allahü teâlânın huzûruna, kötü amellerle çıkandır.”

“Nefsin ile meşgul olman, seni Allahü teâlâya ibâdetten alıkoyar. Dünyâya olan merakın ise, seni âhıret merakından uzaklaştırır.”

“Tasavvufun tamamı boş şeylerden uzaklaşmak, marifetin tamamı ise cehâletini itiraf etmektir.”

“Allahü teâlâ, dostlarının bazı ahlâkını düşmanlarına vermiştir. O ahlâk ile Allah dostlarına yardım ederler, o sebep ile Allah dostları da rahat ederler.”

“Fakirliğin ahlâkı, bir şeyi olduğu zaman onunla sevinmek, bir şeyi olmadığı zaman da ona sabretmektir.”

“Allahü teâlânın velî kulları, Allahü teâlâ ve O’nun sevgisiyle doludurlar. Onlar, yaşadıkları asırlarda bulunan kimselerin önde gelenlerindendir. Onların ihlâslı yalvarışları ile, Allahü teâlâ, kuraklık ve ihtiyâç zamanında yağmur yağdırır, düşmana karşı da yardımını ihsân eder. Abdullah bin Ömer (radıyallahü anhüma), Peygamber Efendimizin şöyle buyurduğunu bildirir: Her asırda, ümmetimden önde gelen kimseler vardır. Onlar, insanların arasında en çok mazeret kabul eden ve affedenlerdir. Onlar, pek cömerttirler. Onlar, Allahü teâlânın mükâfatına bakarlar. Onlar, dünyâ malına düşkün değildirler. Onlar, ölüm sırasında ortaya çıkan fitnelerden, kabirden, kabrin sıkmasından, kabirde soru sormak için gelen münker ve nekir meleklerinden korkarlar.”

"Şu dört şeyi yapmadan uyuma!"

“Şu dört şeyi yapmadan uyuma!”“Ey Âişe! Geceleri Kur’ân-ı kerîmi hatmetmeden, benim ve diğer peygamberlerin şefâatlerine kavuşmadan, müminleri kendinden hoşnut etmeden ve haccetmeden uyuma!”

 

Hazret-i Âişe (radıyallahü anha), Resûlullahın (sallallahü aleyhi ve sellem) mübarek zevcesi; Peygamberlerden sonra insanların en üstünü olan Hazret-i Ebu Bekir’in kızıdır… Bütün İslâm ilimlerine vâkıf, müctehid, zühd ve verâ sahibi idi. Onun vefâtında bütün Müslümanlar ağladı. Çünkü O, ümmül müminîn (Müminlerin annesi) idi… Resulullah Efendimizin güzelliğini en iyi görüp anlayan ve anlatanlardan biri de o idi. Bir gün Tâbiînden gençler gelerek, kendisine Resûlullahın ahlâkını sordular. Onlara buyurdu ki:

“Onun ahlâkı Kur’ândı. Kur’ân-ı kerîmin hoş gördüğünü kabul edip razı olurdu, hoş görmediğini kendisi de hoş görmez ve kaçınırdı.”

Âişe vâlidemize hitaben, buyurulmuş çok hadîs-i şerîf vardır. Bunlardan bazıları şunlardır:

(Ey Âişe! Hiç hayâsız söz söylediğimi gördün mü? Kıyâmet gününde Allah katında en kötü insan, şerrinden kaçarak insanların terk ettiği kimsedir.)

(Ey Âişe! Allah, kullarına lütuf ile muâmele edicidir. Her işte yumuşak davranılmasını sever.)

(Ey Âişe! Yumuşak ol; zîrâ Allahü teâlâ bir ev halkına iyilik murâd ederse onlara rıfk , yumuşaklık kapısını gösterir.)

(Ey Âişe! Sana birisi, istemeden, bir şey verirse, kabul et; çünkü o, Allahü teâlânın sana gönderdiği bir rızıktır.)

Hazret-i Âişe bir gün Resûlullah Efendimize;

– Şehitlerin derecesine yükselen olur mu? diye sordu.

Peygamber Efendimiz;

– Her gün yirmi kere ölümü düşünen kimse, şehitlerin derecesini bulur, buyurdu. Sonra devamla;

– Ey Âişe! Geceleri Kur’ân-ı kerîmi hatmetmeden, benim ve diğer peygamberlerin şefâatlerine kavuşmadan, müminleri kendinden hoşnut etmeden ve haccetmeden uyuma, buyurdu.

Bunları söyledikten sonra namaza durdu. Namazını bitirip de hazret-i Âişe vâlidemizin yanına geldiğinde;

– Ey iki cihânın güneşi olan Efendim! Annem, babam, canım sana fedâ olsun. Bana dört şeyi yapmamı emrediyorsun. Ben bunları bu kısa müddet içinde nasıl yapabilirim, diye sordu.

Peygamber Efendimiz, tebessüm ederek buyurdu ki:

– Yâ Âişe! Üç İhlâs-ı şerîfi ve bir Fatihâ sûresini okursan, Kur’ân-ı kerîmi hatmetmiş; bana ve diğer peygamberlere salevât getirirsen, [Meselâ, Allahümme sallî ve sellim alâ seyyidinâ Muhammedin ve alâ cemî’il enbiyâi vel-mürselîn, denirse] şefaatimize kavuşmuş; önce müminlerin ve sonra da kendi affını dilersen, müminleri kendinden hoşnut etmiş; (Sübhânallahi velhamdülillahi ve lâ ilâhe illallahü vahdehü lâ şerîke leh. Lehül mülkü velehül hamdü ve hüve alâ külli şey’in kadîr) tesbihini okursan haccetmiş sayılırsın!

Mektubat

Tam Ilmihal

İslam Ahlakı

Namaz Kitabı

Hüseyin Hilmi Işık

button_HHI_Sesli2