afîf

 Temiz, iffetli, nâmuslu, haramdan (günahtan) sakınan. (Bkz. İffet)
« Lügât'a Git