AHMED BABA

Hurûfî babalarındandır. Samatyada hurûfî seyhi olan Halîl babanın çömezi idi. Merdiven köyündeki tekkeyi kurmusdur. 501.

« Lügât'a Git