aklî ve naklî ilimler

Fen ve din bilgileri. (Bkz. Ulûm-u Akliyye ve Ulûm-u Nakliyye)

« Lügât'a Git