ALÎ BİN YÛSÜF

Nûreddîn 741 [m. 1340] senesinde vefât etdi.

« Lügât'a Git