ALÎ HULLÎ

Babası Hasendir. [601] de vefât etdi. 418.

« Lügât'a Git