EL-ÜSTADÜL-MEVDÛDÎ

Bu kitâb iki kısmdır.

Birincisi (El-Üstadül-Mevdûdî) ismindeki kitâb olup, Muhammed Yûsüf Benûrî yazmışdır. Pâkistân din adamlarından Ebûl a’lâ Mevdûdî’nin çeşidli dillerde yazılmış olan ve türkçeye de çevrilmiş bulunan kitâblarındaki yazıların bir kısmının şahsına âit sapık ve bozuk düşünceler olduğunu, böyle yazıların İslâm âlimlerinin kitâblarına uymadığını ve okuyanlara zararlı ve İslâmiyyeti içerden yıkıcı mâhiyetde olduğunu bildirmekdedir.

İkinci kitâb, (Keşfüşşübhe-anilcemâatitteblîga) olup, teblîg-i cemâ’at denilen kimselerin bozuk yolda olduklarını bildirmekdedir.

« Lügât'a Git