emvât

Ölüler. Meyyitin çoğulu. (Bkz. Ölüm)
« Lügât'a Git