idrâk-i basît

Tasavvuf yolcusunun kendini müşâhedede (görmede) fâni (yok) olması.

« Lügât'a Git