KİMYÂ-YI SE’ÂDET

 (Kimyâ-yı se’âdet) kitâbını, büyük âlim İmâm-ı Muhammed Gazâlî yazmışdır. Rûhun, insanın, dünyânın ve âhıretin ne olduğunu bildirmekdedir. 450 [m.1059] da Tûs şehrinde ya’nî Meşhedde tevellüd ve 505 [m.1111] de orada vefât etdi. Çok kitâb yazdı. Kitâblarını ömrüne taksîm etmişler, bir gününe onsekiz sahîfe isâbet etmişdir. (Se’âdet-i Ebediyye) kitâbında, Tevekkül, Ticâretde adâlet ve ihtikâr, Ticâretde ihsan, Ticâretde dînini kayırmak konuları ile; (Kıyâmet Âhıret) kitâbında, Nefs muhasebesi konusu; (Kimyâ-yı Se’âdet) kitâbından terceme edilmişdir. Ayrıca, Tefekkür ile alâkalı çok güzel bir kısm (Kimyâ-yı Se’âdet) kitâbında vardır.

Bu kitap 688 sayfadır. Kitabı Hakikat Kitabevinden isteyebilirsiniz.

« Lügât'a Git