risâle

Mektûb; bir mes’eleye, bir ilme ve fenne dâir yazılan müstakil küçük kitâb.

Mevlânâ Hâlid-i Bağdâdî hazretleri Edeb risâlesi adlı eserine başlarken buyuruyor ki: “Edebi, kendine yaklaşmaya ve evliyâlığa anahtar kılan Allahü teâlâya hamd olsun.”
« Lügât'a Git