sâdât

Seyyidler. Hazret-i Hüseyin’in soyundan gelenler. (Bkz. Seyyid)
Sâdât’ın kıymetini bilmelidir. Çünkü onlar Resûlullah’ın torunları olup O’nun mübârek zerrelerini taşırlar.(İmâm-ı Rabbânî)

2. Evliyânın büyüklerinden olan zâtlar

« Lügât'a Git