YAHYÂ BİN MU’ÂZ

“rahmetullahi teâlâ aleyh”: Ebû Zekeriyyâ Sôfiyyedendir. Rey şehrinde tevellüd etdiği için Râzî denir. 258 [m. 872] senesinde Nîşâpûrda vefât etdi.

419, 607, 610.

« Lügât'a Git