ahsen-i takvîm

En güzel boy ve sûret. Bedenen ve rûhen en güzel olan.

Kur’ân-ı kerîmde meâlen buyruldu ki:
Biz insanı ahsen-i takvîm üzere yarattık. (Tîn sûresi: 4)
« Lügât'a Git