AYNÜLKUDÂT HEMEDÂNÎ

Sôfiyyedendir. İmâm-ı Gazâlî ile sohbet etmişdir. 533 [m. 1138] de vefât etdi.

« Lügât'a Git