HAYRÂT-ÜL-HİSÂN

Bu kitâb, Hindistânda ve Pâkistânda kullanılan Urdu dili ile yazılmışdır. Meşhûr (Hayrât-ül-hisân) kitâbının tercemesidir. Hayrât kitâbı arabca olup, büyük islâm âlimi Ahmed ibni Hacer Heytemî yazmışdır. Dört mezheb imâmlarının birincisi olan İmâm-ı A’zam Ebû Hanîfenin hayâtını ve derin ilmini, ihlâs ve takvâsını ve islâm dînine yapdığı hizmetleri bildirmekdedir. Kitâbın yazârı İbni Hacer, Ehl-i sünnetin gözbebeği derin bir âlim olup, her sözü huccet ve seneddir. 973 [m.1567] de Mekkede vefât etmişdir.

Bu kitap 224 Sayfadır. Kitabı Hakikat Kitabevinden isteyebilirsiniz.

« Lügât'a Git