AKÂİD-İ NİZÂMİYYE

(Akâid-i nizâmiyye) kitâbı İmâm-ı A’zâm Ebû Hanîfe hazretlerinin (Fıkh-ı ekber) ismindeki arabî kitâbının fârisî ve urdû dillerindeki tercemesidir. Nizâmüddîn Evliyânın talebelerinden M.Fahrüddîn yazmışdır. İslâm inanışlarını kısa olarak bildirmekdedir. Bu inanışlar arasında Peygamber efendimizin ana ve babasının ve dedelerinin îmânlı olup olmadıkları ele alınmış, îmânlı olduklarının vesîkalarla açıklanması, ayrıca ilâve edilmişdir. Kitâba ayrıca, meşhûr Emâlî Kasîdesi ve dört mezheb imâmlarının farsca hâl tercemeleri eklenmişdir.

Bu kitap 160 Sayfadır. Kitabı Hakikat Kitabevinden isteyebilirsiniz.

« Lügât'a Git