MEKTÛBÂT-I İMÂM-I RABBÂNÎ

İmâm-ı Rabbânî Müceddid-i elf-i sânî Ahmed Fârûkî Serhendî hazretleri yazmışdır. Üç cilddir. Birinci cildde 313, ikinci cildde 99, üçüncü cildde 124 mektûb olmak üzere, toplam 536 mektûbdan meydâna gelmişdir. 1972 senesinde Pâkistânda iki kitâb olarak basılmış, 1397 [m.1972] de Hakîkat Kitâbevi tarafından yeniden basılmışdır.

Resûlullah “sallallahü aleyhi vesellem”in vefâtından bin sene sonra Hindistânda yaşıyan İmâm-ı Rabbânî hazretleri, Îmâna ve İslâma saldıranlara karşı müslimânları uyandırmak için ve bu ma’nevî yıkıntıyı durdurabilmek için mektûblar yazmışdır. Mektûblarında, Ehl-i sünnet i’tikâdını, ibâdetlerin ehemmiyyetini ve ihlâsı anlatmışdır. Bu kıymetli yazıları ile Hindistânı ve bütün dünyâyı aydınlatmışdır. İmâm-ı Rabbânî hazretleri, 971 [m.1563] de Hindistânda Serhend şehrinde doğmuş, 1034 [m.1624] de orada vefât etmişdir.

Bu kitap 680 sayfadır. – 3.cild, 2 kitâb olarak – Kitabı Hakikat Kitabevinden isteyebilirsiniz.

« Lügât'a Git