192

NEMÂZ

Müslimânın, her gün beş kerre nemâz kılması farzdır. Nemâz dînin direğidir, Bir nemâzı vaktinde kılmayanın, bunu hemen kazâ etmesi de farzdır. Bir nemâzı kılmayıp, kazâ etmiyen Cehennemde binlerce sene yanacakdır. Yâ, nemâza ehemmiyet vermiyen, vazîfe olduğuna inanmıyan mürted olur, imânı gider, Cehennemde sonsuz olarak yanacakdır. Nemâz ayakda kılınır. Ayakda duramayan hasta, oturarak kılar. Oturamayan hasta, yatarak, imâ ile kılacakdır. Bunu da yapamayan, öldükden sonra, iskât yapılması için vasıyyet edecekdir. Zengin akrâbası bulunmıyanın, komşuları iskât yapıp, bunu Cehennemden kurtarır. Müslimânların, müslimân komşular arasında eb tutmaları lâzım olduğu buradan da anlaşılmaktadır.

Nemâzda ayakda durmağa (kıyâm), eğilmeğe (Rükû), başını yere koymağa (Secde), oturmağa (Ka’de) denir. Bu dördü nemâzın rüknleri, rek’atlarıdır. Sabâh nemâzı dört rek’at olup, ikisi sünnet, ikisi farzdır. Öğle nemâzının ilk dört rek’ati sünnet, dört rek’ati farz, iki rek’ati son sünnet, ikindinin dört rek’ati sünnet, dört rek’ati farz, akşamın üç rek’ati farz, iki rek’ati sünnet, yatsının ilk dört rek’ati sünnet, dört rek’ati farz, iki rek’ati son sünnet, üç rek’at vitr nemâzı vâcibdir.

Sesli Okuma
DEVAMBİTİR
(1/5) Okuma ayarları →

(2/5) Kitap ve sayfa numarası seçimi

(3/5) Bölümler arasında dinamik geçiş

(4/5) Önceki veya sonraki bölüm ve sayfalar
(5/5) Sesli okuma ve yazı takibi
15 saniye geri alabilme.