192

12-Süt kız kardeşinin kızları.

13-Süt erkek kardeşinin kızları.

14-Süt hala ve teyzeleri.

Sıhrıyet (Evlilik) ile Akrabâ Olanlar

Erkekler:

15-Kayın baba.

16-Üvey oğlu.

17-Üvey baba.

18-Dâmât.

Kadınlar:

15-Kaynana.

16-Üvey kızı.

17-Üvey anne.

18-Gelin.

Avret mahalli açık olarak sokağa çıkan ve başkalarının avret yerlerine bakan, erkekler ve kızlar, Cehennemin çok kızgın alevli ateşinde yanacaklardır.

4-İSTİKBÂL-İ KIBLE
(Kıbleye dönmek)

Namâzı Kâ’beye karşı kılmakdır. Mekke-i Mükerreme şehrinde bulunan Kâ’be binâsının istikametine (Kıble) denir. Kıble önce (Kudüs) idi. Hicretden onyedi ay sonra Şa’bân ayının ortasında salı günü, Kâ’beye dönülmesi emr olundu.

Kıble, Kâ’benin binâsı değil, arsasıdır. Ya’nî, yerden Arşa kadar, o boşluk kıbledir. Bunun için deniz ve kuyu diplerinde, yüksek dağlarda ve uçaklarda, bu cihete doğru namâz kılınır. Göz sinirlerinin çapraz istikâmeti arasındaki açıklık Kâ’beye rastlarsa, namâz sahîh olur. Fekat:

1-Hastalık sebebi, 2-Malın çalınmak tehlükesi, 3-Yırtıcı hayvan tehlükesi, 4-Düşman görme tehlükesi, 5-Hayvanından inince, tekrâr yardımsız binemeyecekse, iki namâzı [öğle ile ikindiyi ve akşam ile yatsıyı, mâlikî veyâ şâfi’î mezhebini taklîd ederek] cem’ ederek de kılamazsa, namâzını gücü yetdiği tarafa doğru yönelerek kılar. Vapurda, trende ve uçaklarda kıbleye dönmek şartdır.

Sesli Okuma
DEVAMBİTİR
(1/5) Okuma ayarları →

(2/5) Kitap ve sayfa numarası seçimi

(3/5) Bölümler arasında dinamik geçiş

(4/5) Önceki veya sonraki bölüm ve sayfalar
(5/5) Sesli okuma ve yazı takibi
15 saniye geri alabilme.