192

8 — Küçük ve büyük abdesti sıkışdırırken ve yel zorlarken namâza durmak.

9 — Namâzda iken, secde yerinden taşı, toprağı eli ile süpürmek.

10 — Namâza dururken, namâz içinde parmakları çıtırdatmak.

11 — Namâzda elini böğrüne koymak.

12 — Başını ve yüzünü etrâfa çevirmek, gözleri ile etrâfa bakmak. Göğsü çevirince namâz bozulur.

13 — Teşehhüdlerde köpek gibi oturmak.

14 — Secdede, erkeklerin kollarını yere yayması.

15 — İnsanın yüzüne karşı ve yüksek sesle konuşanların sırtına karşı kılmak.

16 — Birinin selâmına eli ile, başı ile cevâb vermek.

17 — Namâzda ve namâz hâricinde esnemek.

18 — Namâzda gözleri yummak.

19 — İmâmın mihrâb içinde durması.

20 — İmâmın yalnız başına, cemâ’atden yarım metre yüksekde durması tenzîhen mekrûhdur.

21 — İmâmın yalnız başına, aşağıda durması da tenzîhen mekrûhdur.

22 — Öndeki safda boş yer varken, arkasındaki safda durmak ve safda yer yok iken, saf arkasında yalnız durmak.

23 — Üzerinde canlı resmi bulunan elbise ile kılmak.

24 — Canlı resmi, namâz kılanın başında, önünde, sağ ve sol hizâsında dıvara çizilmiş veyâ beze, kâğıda yapılarak asılmış veyâ konmuş ise mekrûhdur. Haç resmi de canlı resmi gibidir.

25 — Alevli ateşe karşı namâz kılmak.

26 — Namâzda âyetleri, tesbîhleri eli ile saymak.

27 — Başdan ayağa kadar, bir peştemâla sarılıp kılmak.

28 — Açık başına sarık sarıp, tepesi açık olarak kılmak.

29 — Ağzını ve burnunu örterek kılmak.

30 — Özrsüz, buğazından balgam çıkarmak.

Sesli Okuma
DEVAMBİTİR
(1/5) Okuma ayarları →

(2/5) Kitap ve sayfa numarası seçimi

(3/5) Bölümler arasında dinamik geçiş

(4/5) Önceki veya sonraki bölüm ve sayfalar
(5/5) Sesli okuma ve yazı takibi
15 saniye geri alabilme.