192

31 — Eli bir-iki kerre hareket etdirmek.

32 — Namâzın sünnetlerinden birini terk etmek.

33 — Zarûretsiz, çocuğu kucağında iken namâza başlamak.

34 — Kalbi meşgûl eden, huşû’u gideren şeyler yanında, meselâ süslü şeyler karşısında, oyun, çalgı yanında ve arzû etdiği yemek karşısında kılmak.

35 — Farz kılarken, özrsüz dıvara ve direğe dayanmak.

36 — Rükü’a eğilirken ve kalkarken elleri kulaklara kaldırmak.

37 — Kırâeti rükü’a eğildikde temâmlamak.

38 — Secdelere ve rükü’a, imâmdan önce başını koymak ve kaldırmak.

39 — Necs olma ihtimâli olan yerlerde namâz kılmak.

40 — Kabre karşı namâz kılmak.

41 — Teşehhüdlerde, sünnete uygun oturmamak.

42 — İkinci rek’atde, birinciden üç âyet uzun okumak.

Namâz Dışında Mekrûh Olan Şeyler

1 — Halâda ve her yerde abdesti bozarken ve istincâ ederken, kıbleye önünü ve arkasını dönmek.

2 — Güneşe ve aya karşı abdest bozmak.

3 — Küçük çocukları kıbleye karşı tutarak abdest bozdurmak, tutan büyüğe mekrûh olur. Bunun için, büyüklere harâm olan şeyi, küçüklere yapdırmak, yapdırana harâm olur.

4 — Kıbleye karşı özrsüz ayaklarını veyâ bir ayağını uzatmak.

5 — Mushafa ve din kitâblarına karşı ayak uzatmak. Yüksekde iseler, mekrûh olmaz.

NAMÂZI BOZAN ŞEYLER

1 — Özrsüz, öksürmek veyâ buğazını ayıklamak.

2 — Namâz kılan kimse, başkası aksırınca (Yerhamükellah) demek.

Sesli Okuma
DEVAMBİTİR
(1/5) Okuma ayarları →

(2/5) Kitap ve sayfa numarası seçimi

(3/5) Bölümler arasında dinamik geçiş

(4/5) Önceki veya sonraki bölüm ve sayfalar
(5/5) Sesli okuma ve yazı takibi
15 saniye geri alabilme.